– Svetové organizácie SM

Európska platforma sclerosis multiplex
Európska organizácia na rehabilitáciu SM
Medzinárodná federácia sclerosis multiplex

http://www.emsp.org

http://www.eurims.org

http://www.msif.org/