Misia

Vízia: SKONCUJME s SM!

Odvážne slová?
Určite áno.
Je to vízia Medzinárodnej federácie SM so sídlom v Londýne a my sa s touto víziou plne stotožňujeme.

Našou misiou je postaviť a sprevádzkovať Národné centrum sclerosis multiplex – špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať rehabilitačné a sociálne služby klientom so sclerosis multiplex z celého Slovenska.

MISIA: Našou misiou je postaviť a sprevádzkovať Národné centrum sclerosis multiplex – špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať rehabilitačné a sociálne služby klientom so sclerosis multiplex z celého Slovenska.

Objekt Národného centra Sclerosis Multiplex bude zariadením sociálnych služieb so zameraním na špecializovanú liečbu Sclerosis Multiplex vrátane špecializovanej rehabilitácie.

URBANIZMUS:
Situovanie objektu je riešené do existujúcej zástavby rodinnými domami, čo má integračný psychologický rámec pre samotných užívateľov. Rehabilitačné zázemie objektu je dimenzované kapacitne vyšie ako je počet ubytovaných klientov priamo v objekte pretože návrh počíta s decentralizáciou zariadenia čím nedôjde k odlúčeniu a segregovaniu klientov zo spoločnosti. Ďalšie ubytovacie kapacity budú riešené výstavbou penziónov, alebo nájomných bytových jednotiek vrámci obce vo forme PPP projektov prípadne na základe individuálnych podnikateľských zámerov. K dispozícii sú aj volné parcely v tesnej blízkosti, ktoré si ludia s danou diagnózou môžu odkúpiť a individuálne si zabezbečiť vlastné bývanie s každodenným využitím služieb národného centra v primeranom rozsahu. Po ukončení projektu sa bude jednať o „mestečko“ nie o ohraničený „areál“ národného centra sclerosis multiplex.
Urbanisticky je objekt napojený na dve ulice a vlastný pozemok tvorí otvorenú pešiu komunikáciu, ktorá bude zachovaná. Hlavný vstup je riešený z Prídavkovej Ulice, zásobovanie z Jarkovej Ulice. Na pozemku č.p.30 sú navrhované parkovacie plochy a ďalšie manipulačné plochy pre dočasné krátkodobé zastavenie vozidla, rovnako aj prestrešený priestor pre komunálny odpad a park s rozptýlovými plochami.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Objekt tvoria spolu so suterénom štyri poschodia , ktoré členia prevádzku do ucelených blokov.
1. PP-suterén je zameraný na vodoliečbu, fyzioterapiu a zázemie objektu. Prevádzka fyzioterapie obsahuje fitness/kinezoterapiu s kryookomorou vrátane lokálnej kryoterapie a zázemia. Súčasťou fyzioterapie je aj miestnosť na dennú rehabilitáciu s cvičebnou izbou a kúpelňou. Prevádzka bazénovej haly obsahuje viacúrovňový prepadový bazén s masážnou lavicou, infrasaunu, parnú/suchú saunu, masáž rúk a nôh, hydromasážnu vaňu k liečebnej masáži celého tela, alebo jeho častí prúdom vody, alebo prúdom vody zmiešaného so vzduchom, ktorý sa aplikuje masážnou tryskou, umiestnenou na hadici, vaňu na subaquálnu vírivú masáž s chromaterapiou a zázemie bazéna. V suteréne sú umiestnené aj priestory zázemia objektu /kotolňa na drevnú štiepku, sklad a oprava vozíkov atď. / Rehabilitačné priestory sú prístupné cez kontrolovatelný vstup / recepcia-pokladňa /.
1. NP-prízemie obsahuje vstupné priestory a ordinácie. Do objektu vedú tri vstupy / jeden pre verejnosť a klientov a dva pre personál /. Hlavný vstup je riešený cez foyer s vrátnicou/informácie, ktorého súčasťou je bufet pre klientov a ich návštevy. Celú zvyšnú časť tvorí zázemie, ordinácie a tvorivá dielňa.

Delenie ordinácii podľa :
„EUROPSKE ODPORUCANIA NA REHABILITACNE SLUZBY PRE LUDI SO SCLEROSIS MULTIPLEX“, EMSP, 2004:
Multidisciplinarny tim:

AMBULANCIA Č.1:
prakticky /rodinny/ lekar – interné oddelenie na plný úväzok

AMBULANCIA Č.2 : rotujúci systém
psycholog /neuropsycholog
logoped
socialny pracovnik
psychosocialny terapeut

AMBULANCIA Č.3 : rotujúci systém
rehabilitacný lekar – fyziater
fyzioterapeut
ortoped
Táto ambulancia obsahuje aj priestory pre fyzioterapiu –elektroterapiu a masáže.

TVORIVÁ DIELŇA :
pracovny terapeut /pracovna terapia – samoobsluha/
gynekolog – externe /poliklinika Sabinov, Prešov/
urolog – externe /poliklinika Sabinov, Prešov/
oftalmolog – externe /poliklinika Sabinov, Prešov/
neurolog – externe /poliklinika Sabinov, Prešov/
Väčšina špecialistov bude pracovať externe na čiastočný úväzok. Ordinácie sú viacúčelové, flexibilné určené pre všetkých špecialistov tímu. Využívanie ordinácií jednotlivými lekármi a ďalším personálom sa upraví prevádzkovým poriadkom a ordinačnými hodinami po odporúčaní špecialistov.

2. NP-poschodie je lôžkovou/ubytovacou časťou objektu a obsahuje izby so zázemím pre 30 klientov. Súčasťou je aj cvičebná kuchynka, ktorá plní zároveň funkciu spoločenskej miestnosti.

3. NP je spoločenskou časťou pre klientov s jedálňou, kuchyňou a administratívou. Kuchyňa so zázemím je riešená vertikálne cez všetky nadzemné podlažia vrámci pôvodného objektu ZŠ / prízemie 1. NP – sklady, poschodie 2. NP – zázemie personálu, 3. NP – kuchyňa/varňa, zázemie, administratíva /. Súčasťou 3. NP je veľkoplošná kancelária pre administratívu a terasy.