2% Z DANÍ

Vytlačte si “Vyhlásenie“ s údajmi /v prílohe/ a spolu s Vašim “Potvrdením o zaplatení dane“ , ktoré Vám dá Vaša

ekonómka, pošlite poštou na Daňový úrad, Ružová 63, 08301 Sabinov alebo na hociktorý DÚ v SR .

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane :  2024 VYHLÁSENIE  

www.rozhodni.sk

 

 • VÁŽENÍ PRIATELIA.
  Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie  2% z Vašich daní pre pacientov s dg. Sclerosis multiplex.
  V SR JE   VIAC AKO 15 000 ĽUDÍ  S   DIAGNÓZOU SCLEROSIS MULTIPLEX.  V PREŠOVSKOM KRAJI VIAC AKO 2800.  Každý rok pribúda na Slovensku cca 1500 novodiagnostikovaných. SM- Sclerosis multiplex / Skleróza multiplex / Roztrúsená skleróza / postihuje prevažne mladých ľudí najčastejšie medzi 18 – 38 rokom života. Nie je to choroba nákazlivá, ani dedičná, ani nemá nič spoločné so zabúdaním – nie je to artérioskleróza. Poškodzuje obal nervu kdekoľvek v organizme, človek stráca silu v končatinách, stráca rovnováhu a nezriedka je už v mladom veku odkázaný na používanie barlí a invalidného vozíka alebo na pomoc inej osoby. Je to choroba zatiaľ nevyliečiteľná, ale nie je smrteľná. SM JE liečiteľná – to znamená – dajú sa zmierniť príznaky a DÁ SA AJ ZASTAVIŤ PROGRESIA CHOROBY. /zdravá strava, vitamíny, minerály, pohyb, REHABILITÁCIA/.

  AK VÁM 2% Z VAŠEJ DANE VYJDÚ  3,00 EURA A VIAC, VENUJTE ICH KLUBU SCLEROSIS MULTIPLEX v PREŠOVE,  PROSÍME.

  AJ VAŠE 3 EURÁ MAJÚ PRE NÁS VEĽKÝ VÝZNAM. . Venovaním 2% z Vašej dane Vy v skutočnosti neprídete ani o 1 cent, nám však tým dokážete veľmi pomôcť a nejednému mladému človeku aj zachránite život.

  Vaše 2% z dane použijeme na činnosť Klubu SM v Prešove, ktorý už od roku 2001

  -poskytuje základné sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu na rekondičných pobytoch a v chránenej dielni.

   Vaše 2% nám pomôžu lepšie pracovať v prospech ľudí s SM nie len v Prešove ale v celej SR.

  AKO NA TO?  1. spôsob: Oznámte ešte v dec. – v januári svojej ekonómke, že máte organizáciu, ktorej chcete venoveť 2% z Vašej dane a odovzdajte jej naše údaje / „Vyhlásenie“ – v prílohe/ . / O nič viac sa nestaráte. Všetko ostatné zariadi Vaša ekonómka a daňový úrad.

  2.Spôsob: – Začiatkom roka 2022 si vyžiadajte od Vašej ekonómky “Potvrdenie o zaplatení dane”. Originál „Potvrdenia“ spolu s podpísaným „Vyhlásením“ – z prílohy, pošlite na adresu Klubu /vo Vyhlásení/ a my to za Vás vypíšeme aj odošleme na Daňový úrad. / SZČO do 31. marca, zamestnanci do 30. apríla./

  3. SPôSOB:   SZČO a ZAMESTNANCI: VYPLŇTE SVOJE ÚDAJE /môžete aj ručne/ vo „VYHLÁSENÍ“.

  1. Vyžiadajte si “Potvrdenie o zaplatení dane” od Vašej ekonómky

  2. z „Potvrdenia“ z riadku 24 prepíšte sumu svojej zaplatenej dane do Vyhlásenia do r. 12,

  3. vypočítajte si z toho 2% a

  4. výslednú sumu zapíšte do Vyhlásenia do r. 13

  5. do “Vyhlásenia” vpíšte svoje  údaje, podpíšte a

  6. obidva dokumenty ORIGINÁL “Potvrdenie o zaplatení dane” a ORIGINÁL “Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane/ pošlite na Daňový úrad, Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov, alebo na adresu Klubu /vo Vyhlásení/ . Ak máte odklad, môžete 2% venovať naraz s podaním daňového priznania.   Finančné riaditeľstvo nám v lete pošle celkovú sumu, ktorá zodpovedá 2% odvedenej dane našich sympatizantov, bez uvedenia Vašich mien.

  PROSÍM, požiadajte Vašu ekonómku, aby zaškrtla štvorček vľavo dole „súhlasím…“ Daňový úrad nám v roku 2023 oznámi Vaše meno – bez udania sumy, my Vás zaradíme do našej databázy sympatizantov a budeme môcť Vám poďakovať listom.

  PROSÍM, ak budete sami vypisovať a odosielať „Vyhlásenie“, urobte to isté. Nikdy nevieme, kto nám koľko posiela /kto koľko platí daň/, pokiaľ nám to sami neoznámite.

  ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ.

    Mgr. Juliana Ilenčíková, predsedníčka.   0903 904 418

  PS: Hľadáme 2 ZŤP ľudí na PLNOM  ID do chránenej dielne na čiastočný úväzok. „Výroba dekoratívnych predmetov, skladanie letákov… Prácu prispôsobíme Vašim schopnostiam a možnostiam. Ak máte záujem, napíšte e mail juliana.ilencikova@yahoo.com