2 PERCENTÁ Z DANÍ (2%)

Vytlačte si “Vyhlásenie“ s údajmi /v prílohe/ a spolu s Vašim “Potvrdením o zaplatení dane“ , ktoré Vám dá Vaša

ekonómka, pošlite poštou na Daňový úrad, Ružová 63, 08301 Sabinov alebo na hociktorý DÚ v SR .

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane : Vyhlásenie NCSM pre rok 2020

www.rozhodni.sk

 

Na SLOVENSKU trápi Skleróza multiplex viac ako 15 000 osôb.

K 31.12.2015 bolo v SR evidovaných 15 158 os. s SM, počet novodiagnostikovaných v 2015: 1556 osôb.

V   PREŠOVSKOM  KRAJI  JE   VIAC AKO 2 2300 ĽUDÍ  S  DIAGNÓZOU SCLEROSIS MULTIPLEX.

SM- Sclerosis multiplex / Skleróza multiplex / Roztrúsená skleróza / postihuje prevažne mladých ľudí najčastejšie medzi 18 – 38 rokom života. Nie je to choroba nákazlivá, ani dedičná, ani nemá nič spoločné so zabúdaním – nie je to artérioskleróza. Poškodzuje obal nervu kdekoľvek v organizme, človek stráca silu v končatinách, stráca rovnováhu a nezriedka je už v mladom veku odkázaný na používanie barlí a invalidného vozíka. Je to choroba zatiaľ nevyliečiteľná, ale nie je smrteľná. SM JE liečiteľná – to znamená – dajú sa zmierniť príznaky a dá sa aj zastaviť progresia choroby.

PRI DODRŽIAVANÍ ZDRAVEJ ŽIVOTOSPRÁVY A NEUSTÁLEJ REHABILITÁCIE SA MôŽEME DOŽÍVAŤ ROVNAKÉHO VEKU AKO ZDRAVÁ POPULÁCIA. V NCSM SA NAUČÍME, AKO NA TO.

VÁŽENÁ PANI, VÁŽENÝ PÁN. Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z Vašich daní pacientom so Sclerosis multiplex.

PROSÍM, odovzdajte toto „VYHLÁSENIE o poukázaní 2%“ / 1. str./ svojej ekonómke.

2 % z Vašich daní VY v SKUTOČNOSTI VôBEC NEPOCíTITE, NÁM VŠAK TÝM DOKÁŽETE VEĽMI POMôCŤ.

AK VÁM 2% Z VAŠEJ DANE VYJDÚ 3,00 EURA A VIAC, VENUJTE ICH NA NÁRODNÉ CENTRUM SM, PROSÍME.

AJ 3 EURÁ SA OPLATÍ VENOVAŤ. Ak nám 50 000 ľudí pošle len po 3 E, máme na spoluúčasť k eurofondom.

PREČÍTAJTE, POMôŽTE, AK MôŽETE. AK NEMôŽETE, „PODAJTE ĎALEJ“, PROSÍM.

… Starostlivosť o pacientov s SM na Slovensku je len 5% oproti iným krajinám EU /Európska platforma SM, 2010, www.emsp.org/

Keďže na Slovensku NEEXISTUJE žiadne pracovisko, ktoré by poskytovalo primeranú a nevyhnutnú komplexnú starostlivosť všetkým pacientom so Sklerózou multiplex, v auguste 2008 bola oficiálne zaregistrovaná na OÚ v Prešove nezisková organizácia NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

  • NCSM už v súčasnosti poskytuje základné sociálne služby ľuďom so Sklerózou multiplex a ich rodinám v celej SR prostredníctvom sociálnych sietí, e mailom a po telefóne.

  • NCSM je registrovaný poskytovateľ Terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na VÚC Prešovského samosprávneho kraja.

  • NCSM je členom Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš a členom Európskej organizácie na rehabilitáciu SM /RIMS http://www.eurims.org/

  • NCSM spolupracuje s Európskou platformou Sclerosis multiplex /EMSP www.emsp.org/, s Medzinárodnou federáciou SM, s Klubom SM v Prešove a s ďalšími organizáciami SM na Slovensku.

  • NCSM je zaradené do Komunitného plánu Mesta Sabinov a do Akčného plánu okresu Sabinov. Čo to znamená? Znamená to, že Úrad Vlády SR podporí finančne rekonštrukciu budovy a fungovanie NCSM. V r. 2018 začíname s Denným stacionárom.

NOVINA: Zastupiteľstvo Prešovskéhoo samosprávneho kraja 16.10.2017 nám jednohlasne schválilo dlhodobý prenájom „novej“ budovy – bývalej Poľnohospodárskej školy / Obchodnej akadémie na Kukučínovej 1 v SB – oproti Kauflandu za 1 Euro ročne za účelom rekonštrukcie budovy na bezbariérové NCSM / s bazénom/. Financie na rekonštrukciu budeme žiadať v 2018 z Úradu vlády SR a zo Štrukturálnych fondov. K Eurofondom potrebujeme však preukázať 5% spoluúčasť.

Pomôžte nám postaviť NCSM – Denný stacionár a Špecializované zariadenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby a rehabilitáciu nie len pacientom s SM a ich rodinám, ale aj pacientom s inými diagnózami, deťom aj seniorom v úplne bezbariérovom prostredí.

NIET POCHÝB, ŽE TO DOKÁŽEME, LEN POTREBUJEME AJ VAŠU POMOC.

  • VENUJTE NÁM 2% Z VAŠEJ DANE. Ak sa to z rôznych dôvodov nedá, môžete nám pomôcť aj iným spôsobom: Finančný dar môžete poslať na účet: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o., Jarková 63, 08301 Sabinov, č.ú. SK2909000000000 504664097 SLSP BIC: GIBASKBX

  • ĎAKUJEME VÁM za Vašu pomoc. FB: Podporujem Národné centrum sclerosis multiplex, NcSm Sabinov, Mgr. Juliana Ilenčíková, riaditeľka NCSM, pacient s SM, e mail: juliana.ilencikova@yahoo.com

  • VYJADRENIE Profesora Traubnera /Prof.,MUDr., PhD /: Vážená pani Ilenčíková.Vaše aktivity v otázke výstavby Narodného rehabilitačného centra ako čestný predseda Slovenského zväzu sclerosis multiplexplne podporujem, jeho koncepcia sa mi páči, a keďžefrekvencia výskytu sclerosis multiplex na Slovensku je skoro 2 promile, myslím, že takéto centrum by pacientom s toutodiagnózou významne prospelo. Samozrejme, zostáva hlavne problém so zabezpečením finančného krytia, na ktoré Zväz nemá financie, ale iste sa bude dať použiť množstvo zdrojov včítane Európskych fondov. Som veľmi rád Vašej angažovanosti a verím, že spoločnými silami sa podarí vybudovať niečo v prospech slovenských pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. Ďakujemza Vaše aktivity a prajem úspech v začatom boji. PavelTraubner – čestný predseda Slovenského zväzu sclerosis multiplex. VYJADRENIE / List Prezidenta Slovenskejrepubliky Andreja Kisku nájdete na  www.ncsm.sk