Kontakt

NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o. , -špecializované zariadenie.
Ičo: 42092175
DIČ: 2022680627
Sídlo: Jarková 63, 08301 Sabinov

Číslo účtu: STRONG 0504664097/0900 SLSP
IBAN: SK2909000000000504664097
BIC: GIBASKBX

Poštová adresa:
Mgr. Juliana Ilenčíková (NCSM)
Švábska 53
08005 Prešov

mobil: 0903 904 418
email: smpresov@yahoo.com, juliana.ilencikova@yahoo.com, juliana@ncsm.sk

Fundraising:
Renáta Piechovičová: renata@ncsm.sk
Dana Nováková: dana@ncsm.sk
Zdenka Gačová zdenka@ncsm.sk

architektonická firma: adplus@azet.sk
Ing. Arch. Tomáš Fisher
Ing. Arch. František Matia

Webmaster:
Ing. Peter Ilenčík
e-mail: fotograf@flashphoto.sk
web: www.flashphoto.sk