Kontakt

NAŠE CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o. 
Ičo: 42092175
DIČ: 2022680627
Sídlo: Pod Kalváriou 4226/65, 080 01 Prešov

Číslo účtu: STRONG 0504664097/0900 SLSP
IBAN: SK2909000000000504664097
BIC: GIBASKBX

Poštová adresa:
Mgr. Juliana Ilenčíková (NCSM)
Švábska 53
08005 Prešov

mobil: 0903 904 418
email:  juliana.ilencikova@yahoo.com

Fundraising:
Ing. Peter Ilenčík: 2percenta@ncsm.sk

Webmaster:
Ing. Peter Ilenčík
e-mail: ilencik@ncsm.sk

web: www.ncsm.sk

web: www.flashphoto.sk