– NCSM na mape Európy pre Európske rehabilitačné zariadenia

Naše Slovenské NCSM má svoje miesto vrámci európy. Aj táto mapa poukazuje na to ako je to naše centrum potrebné, kde široko ďaleko nieje nič podobné.

http://eurims.org/MS-Centers/ms-centers-europe.html