– Verejná zbierka 2014/2015

Verejná zbierka pre NCSM spustená Ministerstvom vnútra SR. Č: SVS – OVS3 – 2014- 019996 <p>Nasledujúce dokumenty sú potvrdenia o právoplatnosti rozhodnutia MINV o konaní verejnej zbierky na rok 2014/2015</p> <p><a onclick=“window.open(this.href); return false;“ href=“http://www.ncsm.sk/data/article/image/00000104/1.VZNCSM2014.pdf“>1. Dokument verejnej zbierky</a><br /> <a onclick=“window.open(this.href); return false;“ href=“http://www.ncsm.sk/data/article/image/00000104/2.VZNCSM2014.pdf“>2. Dokument verejnej zbierky</a><br /> <a onclick=“window.open(this.href); return false;“ href=“http://www.ncsm.sk/data/article/image/00000104/3.VZNCSM2014.pdf“>3. Dokument verejnej zbierky</a></p>

– Rehabilitačné centrá SM v zahraničí.

REHABILITAčNé CENTRá v Európe, špecializované na SM – mapa. Advance Rehab Centrum – video. Rehabilitačné centrum sclerosis multiplex, Borne Sulinovo, Poľsko.   REHABILITAčNé CENTRá v Európe, špecializované na SM: http://www.eurims.org/MS-Centers/ms-centers-europe.html Advance Rehab Centrum – video: https://www.youtube.com/watch?v=oLZgEqauiuw Rehabilitačné centrum sclerosis multiplex, Borne Sulinovo, Poľsko:

– MS in FOCUS /“Zamerané na SM“/ časopis Medzinárodnej federácie SM

Zdravý životný štýl, Rehabilitácia, Močové cesty a vyprázdňovanie, Stárnutie s SM a iné /v angličtine/ [STRONG][Zdravý životný štýl][STRONG] a [STRONG][„Rodinné pikniky Slovenských eSeMkárov“][STRONG] – str. 24,25 /Juliana Ilenčíková http://www.msif.org/includes/documents/cm_docs/MSinFocusIssue5EN.pdf [STRONG][Rehabilitácia][STRONG]: http://www.msif.org/includes/documents/cm_docs/MSinFocusIssue7EN.pdf [STRONG][Močové cesty a vyprázdňovanie][STRONG]: http://msif.org/includes/documents/cm_docs/2014/m/msinfocusissue24en.pdf MS in Focus, január 2015:Stárnutie s SM (v angličtine): http://www.msif.org/wp-content/uploads/2015/01/Ageing-with-MS-FINAL-web.pdf Rôzne témy: http://www.msif.org/about-us/communicating-ms/ms-in-focus-magazine/

– SPRÁVA z Konferencie EMSP,Dublin 2014

  Výročná jarná konferencia Európskej platformy Sclerosis mulriplex (EMSP) sa konala 8.-9. mája v Dubline, Írsko. Pri príležitosti 25 výročia založenia EMSP sa tam stretlo skoro 200 účastníkov z celej Európy, vrátane Jaroslavy Valčekovej – predsedníčky Združenia SM Nádej a Juliany Ilenčíkovej – manažérky pre medzinárodnú spoluprácu ZSM Nádej. Organizácie Sclerosis multiplex Írsko (MS Ireland), Rehabilitácia pri Sclerosis multplex (RIMS)… More →

– Výzva Martiny Copákovej na pomoc pacientom s SM postaviť NCSM

Prešovčanka Martina Copáková spustila „Výzvu“ na pomoc pacientom s SM a deťom s autizmom. Nemusíte sa olievať ľadovou vodou, radšej „sa buchnite po vrecku“ apošlite 10 Eur na účet Národného centra SM: 5057684944/0900 a 10 Eur plus hračku na účet: a Súkromná základná škola s Materskou školou pre žiakov a detí s autizmom, Vodárenská 3,08001 Prešov č. ú. : 4340062804/3100… More →

– Výročná konferencia Európskej platformy SM,Dublin 2014

Výročná jarná konferencia Európskej platformy Sclerosis mulriplex (EMSP) sa konala 8. -9. mája v Dubline, Írsko. Pri príležitosti 25 výročia založenia EMSP sa tam stretlo skoro 200 účastníkov z celej Európy, vrátane Jaroslavy Valčekovej – predsedníčky Združenia SM Nádej a Juliany Ilenčíkovej – manažérky pre medzinárodnú spoluprácu ZSM Nádej. Kód dobrej praxe v SJ /pôvodný/: http://www.ncsm.sk/clanok/30/kod_dobrej_praxe-_europska_platforma_sm.html Kód dobrej praxe /v angličtine/: http://www.emsp.org/attachments/article/253/EMSP_Code_210x100mm-ScreenRGB_Bookmarked.pdf… More →

– MS in FOCUS /“Zamerané na SM“/ časopis Medzinárodnej federácie SM

Zdravý životný štýl, Rehabilitácia, Močové cesty a vyprázdňovanie, Stárnutie s SM a iné /v angličtine/ [STRONG][Zdravý životný štýl][STRONG] a [STRONG][„Rodinné pikniky Slovenských eSeMkárov“][STRONG] – str. 24,25 /Juliana Ilenčíková http://www.msif.org/includes/documents/cm_docs/MSinFocusIssue5EN.pdf [STRONG][Rehabilitácia][STRONG]: http://www.msif.org/includes/documents/cm_docs/MSinFocusIssue7EN.pdf [STRONG][Močové cesty a vyprázdňovanie][STRONG]: http://msif.org/includes/documents/cm_docs/2014/m/msinfocusissue24en.pdf MS in Focus, január 2015:Stárnutie s SM (v angličtine): http://www.msif.org/wp-content/uploads/2015/01/Ageing-with-MS-FINAL-web.pdf Rôzne témy: http://www.msif.org/about-us/communicating-ms/ms-in-focus-magazine/

– Tlačová správa EMSP: Veľké rozdiely v starostlivosti pri Sclerosis multiplex v Európe.

Český Minister zdravotníctva a člen Európskeho parlamentu vyzýva k zlepšeniu prístupu k diagnostikácii, k liečbe a k starostlivosti o pacientov s SM v Európe. Brusel , 30.novenbra- Anne Winslow, vice-prezidentka Európskej platformy Sclerosis multiplex (EMSP) upozorňuje na obrovské rozdiely, ktoré ešte stále existujú pri starostlivosti o  pacientov s SM v Západnej Európe na jednej strane a v Strednej a Východnej Európe na druhej strane.… More →

– EMSP Press release: Huge disparities in MS Care throughout Europe

Czech Deputy Health Minister and Members of the European Parliament call for improved access to diagnosis, treatment and care for MS patients in Europe Brussels, 30 November – Anne Winslow, Vice-President of the European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) has highlighted the ‚huge disparities‘ in multiple sclerosis care still existing between Western Europe on one hand and Central & Eastern Europe… More →