Sen sa mení na skutočnosť.

Dňa 16.10.2017 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja jednohlasne schválilo priestory bývalej Obchodnej akadémie v Sabinove do prenájmu Národnému centru Sclerosis multiplex.

Nasledujúce kroky budú smerovať k vypracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy podľa potrieb klientov s SM.

Ďakujeme predsedovi PSK MUDr. Chudíkovi a zastupiteľstvu PSK za šancu na lepší život.

_PFD8596