– Pošlite SMS s textom : DMS SCLEROSIS na číslo 877. 1 SMS= 2 Eurá ĎAKUJEME VÁM

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS SCLEROSIS (DMS medzeraSCLEROSIS) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS SCLEROSIS (DMS medzeraSCLEROSIS) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

ĎAKUJEME VÁM, že nám pomáhate postaviť, pre ľudí so sklerózou multiplex životne dôležité rehabilitačno – sociálne Národné centrum sclerosis multiplex – špecializované zariadenie – 1. na Slovensku.

Celkový rozpočet projektu NCSM … 3 mil. Eur

Rámcový rozpočet Spolu: 21 980,00 €
na rekonštrukciu starej budovy školy – 1. etapa výstavby NCSM

výplne otvorov /okná a dvere/ 3 000,00 €
horizontálne konštrukcie /podlahystrop/ 3 500,00 €
úpravy povrchov /vnútornéomietky a obklady/ 2 400,00 €
TZB / zariaďovacie predmety a rozvody/ 2 000,00 €
elektroinštalácia 1 080,00 € / vykonané
murovacie a búracie práce 500,00 €
hydroizolácia 1 500,00 €
tepelné izolácie 600,00 €
nátery a povrchové úpravy 900,00 €
elektrocentrála 2 000,00 €
vykurovanie 2 500,00 €
vodovodná prípojka 1000,00 €
kanalizačná prípojka 1000,00 €
Bez elektriky nemôžeme ani „džurku“ navŕtať.
UŽ MÁME ELEKTRICKÚ PRÍPOJKU !!! – Vďaka VZ 2012 /zavedená v dec.2013